תיאור הפרויקט

אלומיניום ישראל1

קישור לאתר:
http://alumisraelr.pingo.co.il/