תיאור הפרויקט

הדברה פלוס1

קישור לאתר:
http://hadbaraplus.pingo.co.il/